FPT HCM MIỄN PHÍ MODEM WIFI BĂNG TẦN KÉP CHO KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT MỚI - FPT