WIFI khác 3G ở chỗ nào?

25_06_2015_nhat

WIFI KHÔNG GÂY NÓNG ĐIỆN THOẠI.
WIFI TIẾT KIỆM TIỀN CHO KHÁCH HÀNG
Bạn thấy WIFI có nhiều mức giá khác nhau.
Bạn nghe đồn WIFI của nhà mạng đó chạy yếu.
Đừng vội đánh giá nhé.
vì WIFI mạnh yếu là do lưu lượng lúc bạn đăng kí thôi.
Bạn đăng kí gói 6Mbz sẽ khác gói 16Mbz.
Tiền nào của nấy mà. ^_^
Hotline: 0934.108.932